Nedostatek lékařů musíme bezodkladně řešit

Publikováno 2. 8. 2022

Problém, kterému čelí české zdravotnictví, a to napříč celým systémem, se může v dohledné době stát časovanou bombou. Vím, že kýžené změny trendu nedocílíme obratem, ale musíme bezodkladně iniciovat změny
přístupu i zákonů, které pomohou situaci ve zdravotnictví zlepšit. To je oblast, kterou detailně znám a které bych se v Senátu chtěl zcela určitě věnovat.

Problém, kterému čelí české zdravotnictví, a to napříč celým systémem, se může v dohledné době stát časovanou bombou. Lékaři i zdravotní personál chybí jak v nemocnicích, tak především v ordinacích menších měst a na venkově. Nejčastěji skloňovanou specializací jsou pediatři a zubaři, ale týká se to i jiných odborností. Analýzy hovoří o tom, že do pěti let odejdou do penze stovky praktických dětských lékařů. Jejich věkový průměr je dnes podle pojišťoven kolem 62 let! Kde vidím příčiny tohoto neutěšeného stavu a jak tomuto trendu čelit? Zhruba se to dá shrnout do 4 bodů. 

Zaprvé to začíná u studentů lékařských fakult, jejichž počet nevyrovná počet odcházejících lékařů, a z nichž celá třetina po absolutoriu odchází do zahraničí.

Další příčinou je stále úplně nedořešený systém a financování postgraduálního vzdělávání. Vzorem může být například  ten německý, kdy na absolventa dohlíží lékař, který je za tuto činnost placen, zatímco u nás se školitel věnuje mladým lékařům během své běžné pracovní doby.

Dalším bodem nápravy je zatraktivnění některých zejména chybějících odborností

No a nakonec je to podpora lékařů v menších městech a na venkově.

 Vím, že kýžené změny trendu nedocílíme obratem, ale musíme bezodkladně iniciovat změny přístupu i zákonů, které pomohou situaci ve zdravotnictví zlepšit. To je oblast, kterou detailně znám a které bych se v Senátu chtěl zcela určitě věnovat.

zadavatel: ODS / zpracovatel: ODS

Občanská demokratická strana
Truhlářská 1106/9
11000 Praha
IČ: 16192656
DIČ: CZ16192656